21. Juli Alt Placht Kirchlein im Grünen
21. Juli Neuruppin Tempelgarten
23. Juli Born Sommertheater
24. Juli Kühlungsborn St.-Johannis-Kirche
25. Juli Dierhagen Dorfkirche